Sunday, February 28, 2010

KUASA MINDA Dan TERAPI EMOSI

Emosi dan Minda sangat berkait rapat. Emosi yang terganggu mempunyai tahap gelombang minda yang tinggi (di atas tahap gelombang Beta-13 ke 40Hz). Manakala emosi yang stabil dan sihat berada di pada minda yang tenang dan lebih “relax“. Emosi dan minda yang baik selalu berada pada tahap yang dipanggil “coherence” di antara otak dan jantung.

Stres akan menjejaskan tahap “coherence” pada denyutan jantung. Di mana apabila kita berada pada denyutan jantung laju, ia menganggu sistem nervous, hormon, sistem motor, dan sistem immune tubuh badan kita.

Apabila tahap gelombang minda berada pada tingkat stres, emosi seseorang individu akan terganggu. Begitu juga jika sebaliknya. Melalui workshop yang telah saya kendalikan, kaedah mengurus emosi adalah sangat penting dalam meningkatkan potensi diri dan kemampuan minda seseorang individu. Dan seorang pengamal sains kekuatan minda selalunya lebih mudah memanipulasikan kemampuan dan potensi mindanya apabila memahami bagaimana kedua-dua elemen ini bekerja dan bertindak balas.

Walaupu diketahui MEDITASI adalah satu “alat” yang selalu digunakan di dalam teknik KUASA MINDA, didapati ramai pengamal gagal melakukan meditasi yang baik jika mempunyai tahap emosi yang tidak stabil atau kerap terganggu. Kerana itu melalui pengalaman saya sebagai seorang jurulatih mendapati ramai pengamal kuasa minda gagal dalam mendapatkan hasil yang mereka inginkan kerana tidak mengetahui impak emosi yang mereka miliki.

Kerana itu, saya akan mengendalikan dua workshop yang saling berkait dan mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeza untuk dikembangkan.

Menggunakan pendekatan HOLISTIK dan ILMIAH, saya akan mengendalikan dua WORKSHOP iaitu :
1. WORKSHOP Terapi Emosi-Emotional Freedom Technique pada 12hb Dec 2009 bertempat di Kuala Lumpur (akan ditetapkan sedikit masa lagi).
2. WORKSHOP Penjanaan POTENSI dan KUASA MINDA pada 19hb Dec 2009 bertempat di AL QUDRAH Training & Consultancy Air Keroh Melaka.
Insya Allah..maklumat lengkap akan dikemaskinikan sehari dua lagi melalui Blog ini.

Sekian

Amar Mahmood
Konsultan / Jurulatih
AL QUDRAH Training & Consultancy

No comments:

Post a Comment