Sunday, February 28, 2010

Meditasi : Lanjutan artikel 04092007

Seperti kata Master AzZahra..tetiba meletup pula artikel ini. Jadi kerana artikel ini mengundang beberapa soalan dari pembaca. Saya ingin mengemaskinikan semula artikel yang saya tulis hampir 2 tahun yang lalu.

Meditasi adalah istilah terjemahan dari perkataan MEDITATION. Ia merujuk pada istilah umum yang diguna pakai untuk satu ritual dimana ia bertindak sebagai satu “alat@tools” untuk mengawal aktiviti minda @ mental pada keadaaan yang kita panggil “kekosongan minda” atau ketenangan minda. Dari sudut sains mindanya pula, meditasi adalah satu proses di mana kita mengatur beberapa aktiviti tubuh badan kita seperti aktiviti mental, aliran pernafasan dan juga kedudukan beberapa fisiologi tubuh badan kita. Apa yang diingini dalam meditasi secara fizikal dan mentalnya adalah gelombang minda (brainware) kita akan mula menurun dari “beta wave” ke tahap gelombang yang lebih rendah iaitu alpha atau ke theta mahupun hingga ke delta state. (Memanfaatkan kekuatan minda separa sedar)Nota.Itulah meditasi secara istilahnya. Pelbagai keuntungan dan manfaat apabila kita dapat menggunakan gelombang minda yang lebih rendah dari beta state. Ini yang dipanggil menjana atau membangkitkan kemampuan minda separa sedar iaitu menggunakan kekuatan terpendam yang dimiliki oleh minda pada tahap alpha, theta mahupun delta.Masalahnya, meditasi bukan setakat itu. Ia terlalu besar jika mahu dibahaskan dan dikupas. Bukan sekadar satu artikel, atau satu helai tulisan yang cukup untuk menjelaskan apakah itu meditasi. Ia melampaui sekadar satu buah buku. Ia perlu penjelasan dan pengetahuan. Yang paling penting ia adalah PENGALAMAN.Kerana itu meditasi mempunyai penjelasan dan penerangan yang berlainan dari setiap individu yang mempnyai tujuan dan aliran yang berbeza. Ini pendapat saya. Kerana meditasi adalah satu subjek yang sangat besar. Ia berhubung dan menjelaskan hubungan manusia dari beberapa elemen baik dari sudut fizikal, mental, emosi dan kejiwaan seseorang individu. Malahan meditasi wujud dalam banyak ritual yang lain.Dalam Islam kita ada istilah yang mudah seperti bertafakur. Ada juga zikir. Iaitu pada pendapat saya adalah satu meditasi yang bersifat kerohanian. Malahan , dalam tarikat , banyak elemen meditasi seperti pernafasan, sebutan perkataan dan frekuansi vokal yang digunakan. Dalam olah tenaga dalam, meditasi pernafasan digunakan untuk membangkitkan kekuatan dalaman. Bagi orang biasa, meditasi merujuk pada satu kaedah “relaxation” untuk menghilangkan minda yang stess dan penat dalam kehidupan seharian. Malahan bagi pengamal meditasi seperti Yoga, lebih banyak tahap meditasi yang telah dikategorikan dan diberikan pelbagai nama.Maka, Meditasi terlalu besar untuk dihuraikan dalam satu artikel. Kita kena tahu apakah yang kita inginkan dalam meditasi yang kita lakukan. Banyak kaedah dan cara yang sesuai dalam mempraktiskan dan mendapat manfaaat dari “alat” (baca: meditasi) yang akan menghubungkan kita dengan POTENSI diri yang terrpendam itu. Kerana kemampuan POTENSI MANUSIA sangat luas. Meditasi hanya alat untuk membangkitkan kemampuan dan kekuatan yang kita miliki.Secara ringkas, saya bahagikan meditasi kepada beberapa aliran. (Ini berdasarkan pengalaman saya). Bagi yang berminat utnuk mendalami meditasi perlu melihat apakah manfaat yang anda inginkan.» Meditasi dari aliran fizikal: Ini meditasi yang lebih tertumpu pada manfaat fizikal seperti relaxation, ketenangan minda, kemampuan fokus, kesihatan jasmani dan penafasan serta kemampuan daya fikiran. Selalunya meditasi pada peringkat ini adalah mudah dan senang dipelajari. Boleh menggunakan buku dan membaca artikel sudah memandai untuk peminat meditasi aliran ini.» Meditasi aliran kekuatan minda dan potensi minda. Ini memerlukan disiplin yang lebih kuat dari meditasi aliran fizikal. Manfaatnya adalah seperti membangkitkan kekuatan minda seperti kekuatan tenaga dalam, daya kekuatan fokus (mendapatkan apa yang kita inginkan), memprogram “belief system”, meningkatkan kekuatan fikiran, daya ketenangan yang lebih tinggi, menjana kemampuan ESP dan beberapa kemampuan minda yang lain. Pada tahap ini, meditasi masih boleh dipelajari dari pembacaan, tetapi pendapat saya adalah lebih baik jika dapat mengikuti kursus atau workshop supaya kaedah meditasi dapat dipelajari dengan lebih betul. Selain itu, terdapat beberapa tools teknologi moden yang boleh disokong dalam mengamalkan meditasi seperti “brainwave sound” yang menggunakan teknologi subliminal atau binaural beat dan sebagainya. Terdapat juga beberapa tools lain seperti biofeedback yang juga sangat baik digandingkan dalam pengamalan meditasi untuk mendapatkan kesan yang lebih cepat.» Meditasi aliran energi. Ini aliran yang juga lebih “deep”. Menggunakan kesemua elemen meditasi yang saya sebutkan dan dikembangkan dengan proses “pembangkitan” dan “membukaan sistem energi” manusia seperti sistem chakra dan sistem aura. Meditasi aliran ini menjana manfaat yang lebih besar seperti kemampuan esp dan psikik, remote viewing, out of body, energy healing dan sebagainya. Kemampuan “third eye” selalunya dimanfaaatkan. Selalunya mengunakan kemampuan dan manfaat sumber energi seperti sistem chakra. Meditasi ini selalunya memerlukan seorang guru atau pengajar. Tidak cukup dengan hanya membaca(memerlukan masa yang panjang dan kaedah yang betul). Apah lagi proses “attunement” perlu dilakukan untuk mendapatkan manfaat yang saya sebutkan tadi. Aliran ini popular di Malaysia dengan nama seperti REIKI, Tenaga Dalam dan beberapa aliran terapi energi yang lain.» Terakhir adalah meditasi aliran kerohanian. Ini adalah untuk mencapai pencerahan ketuhanan. Aliran ini selalunya tidak melihat manfaaat meditasi yang saya sebutkan sebelum ini. Mereka menggunakan meditasi sebagai jalan mencapai kejayaan hakiki antara diri dan pencipta. Tetapi melalui pengalaman saya, kebanyakan mereka yang menjadikan amalan meditasi ini akan mendapat manfaaat besar dari kesemua manfaaat yang saya sebutkan> di atas. Bergantung pada kekuatan amalan meditasi yang mereka bawakan. Tidak hairan, ulama dan mereka yang menjadikan ritual ini dalam kehidupan selalunya tenang, lebih makmur dalam kehidupan, mempunyai kemampuan psikik mahupun kemampuan penyembuhan yang tertentu dan sebaginya. Boleh dipelajari dari semudah amalan yang boleh didapati dari buku sehingga mencapai keperluan mempunyai seorang guru atau pengajar. Malahan dalam aliran tarikat, ia memerlukan “bai’ah” dari “Sheikh” tarikat.Ini yang dapat saya kongsikan. Mungkin tidak mencukupi kerana subjek ini sangat luas. Apa yang penting kita terus belajar dan belajar untuk mendapat manfaaat dari kemampuan manusia yang besar. Moga artikel ini dapat dijadikan panduan untuk mereka yang berminat mendalami ritual yang tidak mati ditelan zaman ini. Bagaimanapun saya buka blog ini untuk sebarang pertanyaan lanjut bagi mereka yang berminat.

No comments:

Post a Comment